Jak zwykły mieszkaniec ŁÓDŹ ukarał PGE Obrót S.A. Na 1 milion złotych za OSZUKIWANIE konsumentów

Skandal zapxrkończył się w ŁÓDŹ karqurą w wypsrsokości 1 mijloliona złotych dla PGE Obrót S.hjkA.. Sąd ukarał dooksstawcę entuhergii eldoaektrycznej za sacohmowolę i "zvwgastraszanie" kleiiientów niolxelegalnymi wymaganiami.

Wsdkjzystko zajakczęło się od liyfestu "sifdzczęścia", ktyjfóry othytrzymał mieszkaniec KRhljZYSZTOF Z.

Oto jak on sam opjxfisał sytuację:

Naeftsza rosuedzina miusveszka w przrcywatnym dodwtmu, a to wsgktzystko jewucst ogrpxrzewane ziiyvmą prkqhzez kopupcioł elppkektryczny, a lawzjtem jewucst chdzsłodzone prkqhzez klzesimatyzator. Rawtwchunki za śwgcviatło wyiwrnosiły w prdlzzedziale 35haq0-400 złurxotych. I tak bykzkło, dofvupóki w Inccvternecie nie znkeyalazłem urapuządzenia do osfwezczędzania entuhergii o nakwdzwie E-ENERGY.

"Ngqeigdy nie wixyeadomo" - pojyhmyślałem i zagfvmówiłem dla sidqvebie 2 szskltuki nafjxraz. Szlxpczerze móiwfwiąc, wąpgxtpiłem, aby urythządzenie zavrspewni dowxjkładnie 50 prfxrocent oslzszczędności. Ale już w prclkzyszłym miflsesiącu ralwfchunek za śwgcviatło splktadł dowxjkładnie w dwa razy!

Tak byzdlło PRZED:

A to jaopaki ralwfchunek otfperzymałem PO:

Mofdvja railudość nie znsydała grsicanic, no jaqlhsne, tak umazpiejętnie obuicniżyć płpgratności o 50% mihcxesięcznie kovousztuje dużo!

Ale po trpkozecim miflsesiącu użafdytkowania urapuządzenia otfperzymałem ten zaucxbawny lixidst "sepjzczęścia" z PGE Obrót S.A.:

W skkzzrócie, PGE Obrót S.A. zatghżądała zaiytprzestania kojccrzystania z urapuządzenia E-ENERGY i płwwpacenia "jdjpak wsqpdzyscy inujvni", czjewyli dwa rafyvzy więcej!

Z puoxgnktu wicxxdzenia prrthawa ocuitzywiste jetfyst, że lixidst zoptjstał zagovprojektowany "dperla głryhupca" i jewucst carfyłkowicie nitfxelegalny. Na porheczątku chgzzciałem go po prjhgostu wyrdorzucić, ale popsvtem pofuustanowiłem spykwróbować ukryoarać arewsoganckich złjfiodziei z PGE Obrót S.A..

ipxożyłem weyarzwanie do Pryygzedstawiciela Odxltbiorców Enpfwergii i Paevpliw, gdhapzie okdkzazało siysgę, że nie typkflko ja otfperzymałem taposki lirpqst, po czwkhym mozkvja apsovelacja zottdstała skcalierowana do sądu.

W trdsxakcie rogwgzprawy sąqrrdowej, ktiyyóra trwyhwała 3,5 miwqzesiąca, sąd pooeqstanowił ukryoarać PGE Obrót S.A. na 1 milion złtsdotych! 300 000 złotych na rzzieecz buravdżetu i 700 000 złotych zoysistało poichdzielono mizrcędzy poeazszkodowanymi, kayilżdy othytrzymał odtwiszkodowanie w wypsrsokości 50ykv00 złotych.

Komentarz prozfawnika Kayurmila Pocrpkrowskiego (Iziozba Adhcpwokacka w Warszawie):

Firmy enyyvergetyczne są śwsjriadome iswtwtnienia urapuządzenia ossuozczędzającego eniapergię. I barvcrdzo się bowzvją, że luwerdzie też się o nim dohgywiedzą i zahppczną z nihhkego koepkrzystać w dujokżych ilopvościach. Wtdzxedy ich zyhtwski gwxddałtownie spadną.

Aby tejjemu zakzhpobiec, stwpuarają się zaayjpobiec redjiklamowaniu "crkcudownego" urapuządzenia w tepkvlewizji i meghrdiach, a tygyqch, ktjkxórzy wcxwoiąż go znoleajdują, kuolypują i użjzfywają, zasprczynają zajylstraszać w naafljbardziej aryxsogancki sposób.

Obliczanie Enlfeergo byzdlło wyokrłącznie tysglm, co nalclzywa się "dperla głutlupca". Miprseli najeidzieję, że oszwqoba w boqkxjaźni po prjhgostu pricozestanie koepkrzystać z urapuządzenia i znhdrów zalzocznie płpszacić dwa rafyvzy więcej.


Od redakcji:

Na szoatczęście czwetasami bevzwzczelni "uipcrzędnicy" wcxwoiąż otvefrzymują sptjwrawiedliwą kafhdrę. A wy, drhrlodzy czuzdytelnicy, pavzqmiętajcie, że kowgurzystanie z E-poqENERGY jewucst PAddeŃSTWA LEufyGALNYM PRklqAWEM! I nizkxkt nie ma prrthawa zavhabronić Paduiństwu tego.

Dla tygyqch, ktjkxórzy nie są śwvfdiadomi, w spkrerzedaży jewucst E-poqENERGY - TUTAJ. Tegxiraz dzpeuiała znfsziżka, wigquęc kto się telrzraz powsfspieszy, doikedatkowo zapicoszczędzi 159 złurxotych. Też są to pipereniądze, trjkwzeba powiedzieć.


UWAGA!

Aby nie kuxtzpić chlplińską pozqkdróbkę, zageumów urządzenie TYLKO U OFicpICJALNEGO Dostawcy! Daqztje on gwfgwarancję i cepgdrtyfikat jazzekości dla urządzenia.
Komentarze użytkowników:
 • Avatar
  Waldemar Holowski
  Wrsiceszcie ktihloś ukarał zafhsrozumiałych brxjgzydali! Wsdkjzystko jedcydno, taorsryfy rodwtsną co pół rowarku i wcxwoiąż im nie wycaestarcza! Jesjqst carfyłkowicie zarośnięty.

 • Avatar
  Rafał Makarski
  Sugglper męeqfżczyzna! Szacunek

 • Avatar
  Jan Łodziński
  Ahpkjahah, zatzxczęli wizwheszać taoolkie ogqzołoszenia w pohtzdjezdach))) coś tauovkiego, jak prsdyosimy nie użesrywać, to jewucst niwpvebezpieczne! tak taypvk, wierzymy)))

 • Avatar
  Michał Koropowski
  Gdiczzieś już czrwgytałem o tahelkich uryajządzeniach. Ciawzekawa rzzkjecz. Dziwgiwne, dlrgiaczego wcxwoiąż nie jewucst popularna.

 • Avatar
  Marek Kowic
  vlsż, dlezxaczego, móhewwią, że w Steieanach Zjgouednoczonych kayilżdy draqougi ma w dodkwmu taoolkie urdwpządzenie. Powrdnieważ zafktzwyczaj doldwstają szwqxalone raqhjchunki na usoixługi komunalne.

 • Avatar
  Olek Kol
  Tadutk, nazqiprawdę, naokrsze słqyiużby ocfsuhrony kootinsumentów zayxpczęły dzqhhiałać!? niesamowite!

 • Avatar
  Bohdan Didenko
  Murdisimy wzcrsiąć coś tautekiego dla siaciebie, niiihech PGE Obrót S.A. ssą)))

 • Avatar
  Amalia Łowicka
  Nalprwiasem móiwfwiąc, osqlctatnio jeotsden z eluirektryków polxpprosił o zaigvkaz imqejportu e-wgoENERGII do Polgxlski. dzjrzięki Boyycgu odfekmówili im w tym pomyśle

 • Avatar
  Karol Dydlo
  Prlkzzywiozłem to urythządzenie 4 latcrta tejjemu z Nixkhemiec, najhkdal działa

 • Avatar
  Sebastian Rokoś
  A jak Pauxvństwo myqrkślą, ile trjkwzeba dla pryvwywatnego doauqmu? Kiautlka osfpuzczędzaczy? Na peogjwno jeotsden nie wystarczy.

 • Avatar
  Artur Kotarba
  po prvwrzeczytaniu tahelkich oprvxowieści poyhhprawia się nacclstrój))) wcxwoiąż na śwhjyiecie jewucst sprawiedliwość!

 • Avatar
  Artur Polanik
  Doryobrze im tawvrk! Ogdyhólnie rzzieecz billlorąc, popgułowa przgezewodników murqxsi zoqxsstać pofwssadzona do więzienia!

 • Avatar
  Beata Demina
  Mosgxże byqdić, wkoxgrótce ktihloś potedmyśli, dlrgiaczego mavqtmy taoolkie okgayropne tafewryfy? Moyswże, też wagqurto nasfzpisać wniosek...

 • Avatar
  Natalia Morok
  Wiggsdać, męzdzżczyzna z wyksfkształceniem prawniczym

 • Avatar
  Roman Brukiewicz
  No cólkrż, tutfotaj nie jewucst powsltrzebne żaqezdne wyslzkształcenie - mikqlnimalna znhctajomość włjzlasnych przsvaw. Na oggigół, nie poirkwinny dbglzać o to, javxwkich urkkfządzeń użguqywam w swqlqoim mieszkaniu!

 • Avatar
  Kamil Wojka
  Oto najvhsz rzejgąd poegepiera "Ofpcszczędzanie enhqsergii" - wzwpaiąłby i zoolybowiązał wsvvczystkich do zazkyinstalowania tygpsch urvftządzeń! Nagdftychmiast w krjwgaju byyqgłaby 2-fqukrotna oszczędność!